به گزارش پایگاه خبری نشان :

در اتفاقی وحشتناک لباس خانم آشپز که در حال پختن نان بود آتش گرفت.

در این برنامه لباس مهمان برنامه زنده شبکه های استانی به طور ناگهانی آتش می گیرد. که عوامل صحنه به سرعت وارد عمل شده و از بروز فاجعه جلوگیری می‌کنند.