به گزارش پایگاه خبری نشان :

تزریق عمومی واکسن کرونا مهمترین راهکار ریشه کن کردن این ویروس محسوب می شود. تا کنون 9 میلیون و 674 هزار و 121 دُز واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شده است. این در حالی است که تا امروز 13 میلیون و 252 هزار و 600 دُز واکسن کرونا وارد کشور شده و البته بیش از 300 هزار دُز واکسن برکت نیز در چرخه واکسیناسیون عمومی مصرف شده است. تا امروز7 میلیون و 339 هزار و 804 نفر در کشورمان معادل 8.8 درصد جمعیت کشور دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و دُز دوم واکسن کرونا نیز تنها به 2 میلیون و 334 هزار و 317 دُز معادل 2.8 درصد جمعیت کشور تزریق شده است

محمود ترفع، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره واکسیناسیون پرسنل شرکت واحد گفت: پیگیری های خیلی زیادی انجام دادیم و خوشبختانه در جلسه ای که امروز داشتیم، مقرر شد، احتمالا اواخر هفته بعد واکسیناسیون رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی آغاز شود.

گفتنی است؛ هفته گذشته واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی شهر کرج علیه ویروس کرونا آغاز شد و این درحالی بود که هنوز هیچ اقدامی برای واکسیناسیون رانندگان اتوبوسرانی، تاکسی و راهبران قطار مترو در شهر 10 میلیون نفری تهران صورت نگرفته بود.