به گزارش پایگاه خبری نشان :

جسد زنی 65 ساله در خانه اش پیدا شد . پسر خوانده 26 ساله قربانی پس از درگیری با مادرش بر سر پول او را خفه کرد و جسد را درون ملحفه پنهان کرد.

بنا به گزارش پلیس هند ، جسد معلم بازنشسته پشت مبلمان خانه اش پیچیده در ملحفه ای سفید رنگ  پیدا شد و در جریان کشف جسد پسر خوانده مقتول شناسایی و بازداشت شد.

سحنگوی پلیس عنوان کرد که همسایگان این زن که صدای داد و بیداد او را با پسر خوانده اش شنیده بودند پس از بی خبری دو روزه از او و استشمام بوی بد از خانه اش با پلیس تماس گرفتند و در نهایت جسد مقتول پیدا شد.

گفتنی است که این قاتل پس از دستگیری اعتراف کرده بود که پس از درگیری با مادرش بر سر پول او را خفه کرده است. در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.