به گزارش پایگاه خبری نشان :

از بزرگترین و مهم ترین سوالات بشر در طول زندگی وجود یا عدم وجود ارواح در زندگی و خانه ما می باشد که بی شک یکی از چالش برانگیز ترین سوالت بشر است که هنوز پاسخ قطعی و دقیق آن ثبت نشده است. با این حال هر چند مدت یکبار شاهد انتشار یافتن برخی مستندات هستیم که نشان دهنده وجود ارواح در خانه هستند!

اما طبیعتا برخی بر این باورند که این مستندات کاملا ساختگی می باشند و برخی دیگر آنها را کاملا واقعی می دانند که اخیرا تصاویر و شواهد شوکه کننده ای از یک خانه متروکه 200 ساله توسط یک تیم محقق رونمایی شد که توانست برخی نظرات را تغییر دهد! از قرار معلوم تیم شکارچی ارواح در شمال ولز انگلستان برای کناش و بررسی یک خانه قدیمی متروکه حضور پیدا می کنند.

بعد از حضور یافتن آنها وارد یکی از اتاق های این خانه متروکه می شوند و با صدای بلند فریاد میزنند :" آیا کسی در این خانه زندگی می کند؟" و این در حالی است که این خانه چیزی نزدیک به 200 سال است که کسی در آن زندگی نمی کند! آنها کمی با یکدیگر سرگرم حرف زدن می شوند و اما زمانیکه به خانه باز می گردند، شروع به بررسی فیلم ضبط شده می کنند که در آن سایه یک روح دیده می شود!!

یکی از اعضای این تیم به نام " بث هاپر " 32 ساله گفت که آنها بعد از بررسی سایر تصاویری که توسط دوربین های دید در شب و EVP شده بودند را بررسی کردند و متوجه یک روح منتظر در پشت پنجره و همچنین یک روح در میان درختان شدند که واقعا شوکه کننده بود! بی شک توصیف این صدا کار سختی می باشد.

همچنین او گفت که چندین بار در این ساختمان حضور داشته که صدای پا را شنیده است. با این حال این تیم قصد دارید با تجهیزات بیشتری این خانه را تحت کنترل بگیرند و بتوانند به نتایج جالب تری نسبت به این خانه پر از سوال دست پیدا کنند.