به گزارش پایگاه خبری نشان :

ساعت ۱۱ صبح جمعه یک مرداد مرد جوانی مثل هر روز برای سرزدن به پدرزنش وارد خانه او شد. اما با مشاهده حال آشفته و ظاهر به هم ریخته وی و لکه‌های خون روی لباسش نگران شد و از او پرسید چه اتفاقی افتاده است.

مرد ۸۶ ساله که حال خوبی نداشت به دامادش پاسخی داد که باور کردنش سخت بود.هاشم که صدایش می‌لرزید گفت: ارسلان را کشتم. جسدش روی پشت بام است.

مرد جوان که باورش نمی‌شد پدرزنش پرستار خود را کشته باشد وقتی مطمئن شد ارسلان داخل خانه نیست با عجله به پشت بام رفت و با دیدن جسد خونین مرد میانسال با پلیس تماس گرفت.

 بدین ترتیب بازپرس رحیم دشتبان و تیم بررسی صحنه جرم راهی خانه سه طبقه شدند. با ورود به پشت بام آنها با جسد مرد میانسال داخل رختخواب مواجه شدند. گوشی تلفن همراه و وسایل مقتول بالای سر او بود و از نحوه قرار گرفتن جسد در رختخواب مشخص بود که او در خواب به قتل رسیده و فرصتی برای دفاع از خود نداشته است.

طبق معاینات پزشکی قانونی از زمان قتل حدود ۸ ساعت گذشته بود و قتل با گلدان صورت گرفته بود.

متهم که به گفته دامادش تا حدودی بیماری فراموشی داشته و تا دو سال قبل به تنهایی در این خانه زندگی می‌کرد درباره جنایتی که مرتکب شده بود گفت: ارسلان از اقوام دورمان بود. از آنجایی که تنها بود و جایی برای زندگی نداشت، حدود دو سال قبل از او خواستم به خانه من بیاید و با من زندگی کند. این‌طوری هم من تنها نبودم و هم او جایی برای زندگی داشت. او در حقیقت از من نگهداری و پرستاری می‌کرد اما مدتی بود که اخلاقش تغییر کرده بود و مدام مرا تهدید می‌کرد و می‌گفت مرا می‌کشد. نمی‌دانستم چرا این همه تغییر رفتار و اخلاق داده بود، تا اینکه دیروز عصر حرفی زد که مرا به ترس انداخت.

پیرمرد گفت: ساعت حدود ۷ شب بود که به من گفت می‌خواهد ۵ نفر را به قتل برساند. ترسیدم و با خودم گفتم یکی از افرادی که می‌خواهد بکشد من هستم. به همین دلیل، شب که خوابید حدود ساعت ۳ صبح بود بالای سرش در پشت بام رفتم و با گلدان او را به قتل رساندم.

با اعتراف پیرمرد به جنایت به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. بازپرس جنایی دستور شناسایی خانواده مقتول و همچنین انتقال متهم به پزشکی قانونی برای بررسی صحت روانی او را صادر کرد./ایران