به گزارش پایگاه خبری نشان :

این دریاچه از‌خاکسترهای آتش فشانی پر شده است و مواد تشکیل دهنده آن همان موادی است که مصری ها برای‌ مومیایی کردن از آن استفاده میکردند، این دریاچه دارای قلیایی بالایی است.