به گزارش پایگاه خبری نشان :

نجات سگ گرفتار در خودرو توسط یک بازیگر جوان تبریزی رخ داد.فیلم نجات سگ گرفتار که توسط بازیگر جوان در فضای مجازی منتشر شده واکنش های زیادی را به همراه داشت. این روزها جوان بازیگر از نجات سگ خیلی خوشحال است.  ماجرای نجات سگ گرفتار را جوان تبریزی در گفت و گو با رکنا گفت. در ادامه ماجرای نجات سگ را بخوانید و ببینید.

به گزارش رکنا، زوزه های سگ را که شنید که با عجله از خانه خارج شد. حیوان زبان بسته داخل خودرو زیرنور مستقیم آفتاب مردادماه پشت درهای بسته گرفتار شده بود و حالا جمشید پورحسن جوان بازیگر تبریزی بود که باید او را نجات می داد.

جمشید پورحسن در گفت وگو با رکنا ماجرا را اینطور تعریف می کند: وقتی ازخانه بیرون رفتم و دیدم که حیوان زبان بسته از تشنگی و گرما درحال مرگ است دست به کار شدم تا راهی برای نجات او پیدا کنم.

او ادامه می دهم: درهای ماشین بسته بود، از طرف شاگرد شیشه خودرو را با فشار به اندازه یک دست پایین آوردم. یک آب خنک گرفتم و از لای شیشه برای سگ ریختم. سگ کمی جان گرفت. اما نمی توانستم او را به حال خود رها کنم. یک ساعت و نیم ایستادم تا دو خانم جوان که صاحبان خودرویی بودند که سگ را در آن رها کرده و رفته بودند از راه رسیدند.

جمشید پورحسن می گوید: دو خانم جوان گفتند برای خرید نمی توانستیم سگ را بیرون از خودرو بیاورم و وارد مرکز خرید شویم ،داخل خودرو گذاشتیم. فکر نمی کردیم که گرما باعث مرگش شود. البته سگ برای یکی از دوستانمان است و برای اینکه بچه هایمان چندساعتی با او بازی کنند او را امانت گرفته بودیم .