به گزارش پایگاه خبری نشان :

تجارت‌نیوز/ وام تعمیرات را معمولا با وام تعمیرات مسکن یا همان وام جعاله می‌شناسیم. وامی که برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود.

درشرایط فعلی جامعه و مشکلات اقتصادی قطعا برای بازسازی مجدد و تعمیرات نیاز به نقدینگی بالایی دارید. یکی از راهکارها در این زمینه می‌توند دریافت وام تعمیرات مسکن از بانک‌های مختلف باشد.

از این وام برای تکمیل ساختمان‌های در حال ساخت و حتی خرید مسکن هم می‌توان استفاده کرد. البته با توجه به شرایط و بانک‌های مختلف نحوه دریافت و بازپرداخت این وام متنوع است. بانک‌ها این وام را در انواع سپرده و غیرسپرده می‌پردازند.

نرخ سود وام جعاله در بانک‌های ایران زمین ۲۲ درصد و در باقی بانک‌ها ۱۸ درصد است. بانک مسکن نیز این تسهیلات را اگر با دریافت سپرده باشد، با سود نه درصد و اگر بدون تحویل سپرده باشد با سود ۱۷٫۵ درصد اعطا می‌کند.

حداقل زمان بازپرداخت این وام در شبکه بانکی ۳۰ ماه و حداکثر آن ۶۰ ماه است. وثیقه نیز می‌تواند سند ملکی یا ضامن رسمی باشد.

سقف وام جعاله براساس قوانین امسال ۴۰ میلیون تومان است با این حال برخی بانک‌ها مبلغی بیشتر از این برای تعمیرات مسکن به مشتریان می‌پردازند.

دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن امکان‌پذیر است اما برای دریافت دوباره این وام، قبل از دریافت وام جعاله جدید باید وام قبلی خود را تسویه کرده باشید.

درادامه شرایط دریافت جعاله مسکن در چند بانک را می‌خوانید:

بانک ملی

از بانک ملی به دو صورت امکان دریافت وام دارید. این دو روش هم به صورت وثیقه گذاشتن سند شش دانگ ملک و هم بدون وثیقه گذاشتن سند ملکی قابل دریافت است

اگر سند ملکی دارید متقاضی دریافت باید وام مقیم محل بوده و در واقع درخواست وام را از شعبه محل زندگی خود را داشته باشد. همچنین یک حساب قرض الحسنه نزد شعبه افتتاح کند.

مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳ سال است و اقساط ماهانه و به طور مساوی در ۳۶ قسط تعیین می‌شود.

افرادی که سابقه چک برگشتی دارند، امکان استفاده از این وام را ندارند و افرادی که سابقه تسهیلات، با سر رسید اقساط گذشته را دارند نیز اجازه استفاده از این نوع وام را نخواهند داشت.

بانک مسکن

برای دریافت این وام از بانک مسکن هم باید یک حساب قرض‌الحسنه باز کنید و حداقل ۲ میلیون تومان اوراق مسکن بخرید.

حداکثر زمان باز پرداخت وام ۶۰ ماهه است و نیاز به ضمانت سند ملک وجود دارد. سقف وام پرداختی در بانک مسکن ۴۰ میلیون تومان است و دریافت وام چیزی حدود ۵۶۰ هزار تومان بابت تشکیل پرونده، باطل کردن تمبر و … هزینه جانبی دارد.