به گزارش پایگاه خبری نشان :

بعضی مواقع یک ضربه کوچک به سر می تواند باعث آسیب دیدن و در نهایت مرگ شود اما گاهی یک حادثه همراه با معجزه می شود تا فردی زنده بماند و خطر از بیخ گوشش بگذرد،یک مرد 30 ساله چینی که هنگام دعوا، همسرش کارد آشپزخانه را در چشمش فرو کرده بود در کمال خونسردی در سالن انتظار بیمارستانی در استان فوجیان چین منتظر نوبتش بود.

این مرد که هویتش فاش نشد، در هوشیاری کامل بود و طبیعی رفتار می کرد اما وضعیتش موجب تعجب سایر مراجعه کنندگان و کادر بیمارستان شد.

UBDHjEtSh660

تصاویر رادیولوژی از سر مرد نشان می دهد که چاقو از طریق کاسۀ چشم تا عمق 8.7 سانتیمتری داخل جمجه اش فرو رفته بود.

دکتر شن هوی نینج می گوید در طول 15 سال اشتغال به حرفه پزشکی هرگز چنین چیزی ندیده است.

او گفت که چاقو از مردمک و شریان های چشم عبور کرده اما به حفره جمجمه نفوذ نکرده است به همین دلیل مرد قادر بود به صورت طبیعی تکلم و حرکت کند.

معلوم نیست قربانی بعد از مرخص شدن از بیمارستان علیه همسرش شکایت می کند یا خیر.