به گزارش پایگاه خبری نشان :

تیرماه امسال گشت نیروی انتظامی پلیس غرب تهران به یک مرد موتورسوار در پوشش پیک موتوری اینترنتی در بلوار مرزداران مشکوک شدند.

بازداشت ساقی مشروب در غرب تهران

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، تیم پلیسی با اقدامات اطلاعاتی و استعلام گرفتن پلاک موتورسیکلت پی بردند متهم جوان در پوشش پیک اینترنتی مشروبات الکلی را  در غرب تهران جا به جا می کند و به مردم می‌فروشد

چند لحظه بعد متهم پس از دیدن ماموران پلیس با موتورسیکلت پا به فرار می‌گذارد که گشت نیروی انتظامی پس از تعقیب و گریز 20 دقیقه ای در بلوار مرزداران متهم را با فنون رزمی بازداشت می‌کند.

دستگیری ساقی مشروبات الکلی در غرب تهران

ماموران پلیس در بازرسی از موتورسیکلت متهم 20 بطری مشروبات الکلی کشف و ضبط کردند و متهم در بازجویی های  پلیسی ابتدا جرم خود را انکار و سپس با مواجه با شواهد موجود به جرم خود مبنی بر توزیع مشروبات الکلی در غرب تهران اعتراف کرد.

بنابراین گزارش متهم پس از اعترافاتش جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.