به گزارش پایگاه خبری نشان :

سنگ پرانی برای متوقف کردن خودروها شیوه جدید سارقان است. برخی سارقان در اقدامی خطرناک اقدام به سنگ و آجر پرت کردن به خودرو‌ها می‌کنند. عده ای از سارقان به تازگی در بالای پل‌های هوایی در بزرگراه‌ها ایستاده و با پرتاب کردن سنگ و سایر اشیا تلاش می کنند تا خودروی مورد نظر توقف کند و سپس همدستانشان در پایین پل به راننده خسارت دیده و متوقف شده حمله می کنند.