به گزارش پایگاه خبری نشان :

در این طرح دو خودرو حضور دارند . سدان فردا 511 با قیمت قطعی 429 میلیون تومان و شاسی بلند فردا SX5 به قیمت 629 میلیون تومان با شرایط نقدی و همچنین اقساطی قابل سفارش می باشد

سود مشارکت در این طرح های فروش برابر با 18 درصد می باشد.

مدل خودرو سال تولید قیمت پیش پرداخت ثبت نام
yljod455ugupaudakwc.jpg

فردا 511

1400 429.000.000 214.500.000
پرداخت مرحله دوم دو ماهه 10 % پرداخت مرحله سوم سه ماهه 10% سود مشارکت پرداخت زمان تحویل
42.900.000 42.900.000

18 %

%30
مدل خودرو  قیمت خودرو تخفیف طرح فروش قیمت پس از کسر تخفیف
vzab4a9aqt0tq2on1fa.jpg

فردا SX5

629.000.000 20.000.000 609.000.000
پیش پرداخت زمان ثبت نام پرداخت مرحله دوم دو ماهه سود مشارکت  پرداخت زمان تحویل
249.500.000 117.800.000 18% الباقی مبلغ (پس از کسر سود مشارکت)
  • قیمت های اعلامی به تومان است

    * موعد تحویل خودروهای اعلامی 120 روزه است.