به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، متهم " بریتانی استون "۲۸ ساله اهل ناتینگهام انگلیس پس از مصرف الکل با نامزدش دعوا کرده و در حین عصبانیت چاقو را بین چشمان نامزدش فرو کرده و چاقو تا مغز قربانی فرو رفته است.

گزارش های پلیس اسکاتلندیارد نشان میدهد که نامزد این زن بر اثر جراحات وارده تحت عمل جراحی قرار گرفته و پزشکان به دلیل صدمات وارده به مغز و چشم قربانی مجبور به تخلیه یک چشم وی شده و به جایش چشمی مصنوعی قرار دادند.

روز گذشته قاضی دادگاهی در ناتینگهام رفتار وحشیانه این زن را با نامزدش سزاوار سالها زندان دانست .

"پیتر باروژ" از پلیس منطقه در این باره گفت: این حمله شرورانه بود و زندگی قربانی را به طور جدی تغییر داده است.رفتاری غیر قابل بخشش که تنها با گذراندن در زندان تا حدودی جبران خواهد شد.