به گزارش پایگاه خبری نشان :

صبح امروز ماموران کلانتری 150 تهرانسر در جریان مرگ مرموز مرد 60 ساله ای در خانه اش قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای تحقیق پای در محل گذاشتند.

خانواده مرد 60 در تحقیقات پلیسی عنوان کردند که پدر خانواده روز گذشته تن ماهی خورده و احتمال می دهند علت مرگ خوردن تن ماهی باشد.

بدین ترتیب با توجه به شکایت و درخواست خانواده برای رسیدگی پرونده مرگ پدرشان بازپرس حبیب الله صادقی دستور تحقیق را صادر کرد.

بنا بر این گزارش، بازپرس شعبه 4 دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا جسد مرد 60 ساله به پزشکی قانونی منتقل شود تا علت مرگ مشخص و در ادامه تحقیقات آغاز شود.