به گزارش پایگاه خبری نشان :

به دلیل ممنوعیت حمل وسایل غیر مجاز در فرودگاهها افراد باید خیلی این قضیه را جدی بگیرند و قانون شکنی نکنند اما عکسی که در ادامۀ این مطلب مشاهده می کنید اقدام عجیب و خطرناک ئیک زن چینی را در فرودگاه نشان می دهد که به طرز عجیبی قانون را زیر پا گذاشته است.

مسافر چینی قبل از عبور از گیت  خروجی در فرودگاه کونمینگ چین قصد داشت به همراه یک قبضه چاقوی پنهان شده در بین موهایش عبور کند.

پس از فاش شدن این موضوع توسط مامورین امنیتی در فرودگاه زن میانسال مدعی شد که  چاقو را تنها به قصد میوه پوست کردن باا خود به همراه داشته است.

این زن میانسال چاقو را مانند یک گیره سر در داخل موهایش پنهان کرده بود که حین عبور از گیت حساس به فلز دستگیر شد.

مامورین امنیتی برای برقراری امنیت فرودگاه چاقو این زن را مصادره کردند.

زن مسافر میانسال پس از بازداشت شدن بدون پرداخت جریمه آزاد شد.