به گزارش پایگاه خبری نشان :

سارق جوان سوار بر پرشیا سفید رنگ و با پلاک های سرقتی در تهران دست به سرقت از مسافران فرودگاه می زد.

 روز 30 تیرماه سالجاری مرد جوانی وقتی پای درتهران گذاشت در فرودگاه مهرآباد سوار بر خودروی پرشیا سفید رنگی که مرد جوان با آن مسافرکشی می کرد شد.

مرد مسافر وقتی به جلوی در خانه شان در منطقه یوسف آباد رسید پس از پرداخت کرایه ماشین از خودرو پیاده شد که ناگهان راننده بدون اینکه چمدان و وسایل همراه مرد مسافر را از خودرویش خالی کند پا روی پدال گاز خودرویش گذاشت و فرار کرد.

پرونده سرقت میلیونی وسایل و پول های مرد مسافر در کلانتری یوسف آباد تشکیل شد و در ادامه تحقیقات پرونده به دستور بازپرس در اختیار ماموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

کارآگاهان در تحقیقات میدانی پی بردند که سارق جوان در سناریوی های دیگری به همین شیوه و شگرد دست به سرقت از مسافران فرودگاه زده است.

بازداشت سارق پرشیا سوار در تعقیب و گریز پلیسی

تجسس های پلیسی ادامه داشت تا اینکه روز 31 تیرماه امسال تیم گشت آگاهی تهران در منطقه خلازیر در حال گشت زنی بود که به خودروی پرشیا سفید رنگی مشکوک شدند و در بررسی شماره پلاک خودرو  مشخص شد پلاک پرشیا سرقتی است و همین کافی بود تا دستور ایست برای سارق جوان صادر شود.

سارق جوان با مشاهده خودروی پلیس پا به فرار گذاشت و تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد تا اینکه کارآگاهان پس از یک ساعت تعقیب و گریز با رعایت قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کرده و موفق به دستگیری سارق جوان شدند.

کارآگاهان در بازرسی از خودروی متهم تعدادی مادارک شناسایی و وسایل و چمدان به دست آوردند و با بررسی مشخصات کارت های سرقتی داخل خودرو مشخص شد یکی از سوژه هایی که هدف سرقت مرد پرشیا سوار بوده همان مسافر جوان در منطقه یوسف آباد است.

سرقت با پلاک سرقتی مرد جوان در تهران

ماموران در ادامه تحقیقات پی بردند که مهرداد از سارقان سابقه دار است و در شهر کاشان زندگی می کند اما برای اجرای نقشه تبهکارانه اش از کاشان به تهران می آید و ابتدا برای سرقت به سراغ خودروهای پرشیا سفید رنگ رفته و پلاک آنها را سرقت و با نصب پلاک های سرقتی روی خودرویش دست به سرقت زده است.

تیم پلیسی در گام بعدی اطلاع پیدا کردند که متهم در سناریوی های دیگری اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو کرده است.

بنا بر این گزارش، سارق حرفه ای برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس پرونده در اختیار کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.