به گزارش پایگاه خبری نشان :

مراسم ازدواج و عروسی یکی از خاطره انگیزترین لحظات عمر هر زوجی است که در هر جای دنیا با آداب و رسوم خاصی همراه است. یکی از آداب و رسوم مردم چین در مراسم عروسی احترام به بزرگترها است چرا که روابط خانوادگی در چین از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق یک رسم قدیمی در چین عروس و داماد باید در مقابل پای والدین خود و همسرشان تعظیم کنند اما رفتار عجیب یکی از مهمانان مراسم عروسی سبب درگیری عروس خانم با او شد.

 

درگیری فیزیکی عروس چینی در مراسم سنتی ازدواج

احترام به بزرگترها در چین در همه رسم و رسومات آنها به چشم می خورد. یکی از رسم و رسومات عروسی در چین این است که عروس و داماد باید در روز عروسی در مقابل پای والدین خود و همسرشان تعظیم کنند. این رسم برای بزرگترها اهمیت خاصی دارد، به همین خاطرعروس و دامادها سعی می کنند با نهایت احترام، برخی نکات را به طریقه صحیح اجرا نمایند.

اجرای این رسم توسط عروس و رفتار زشت یکی از مدعوین منجر به درگیری شدید فیزیکی در مراسم عروسی شد. عروس خانم جوان که تصمیم داشت این رسم را با دقت اجرا کند ، با رفتار زشت و ناپسند یکی از میهمانان روبرو شد و همه چیز را به هم زد.

این عروس چینی زمانی که مقابل پای والدین همسرش تعظیم کرد، یکی از میهمانان دست خود را از عقب روی سر عروس گذاشت و به سمت پایین فشار داد تا عروس بیشتر خم شود.

این حرکت ناشایست او در ابتدا منجر به نشان دادن هیچ عکس العملی از طرف عروس جوان نشد اما ادامه این رفتار باعث عصابنیت عروس و منجربه درگیری شد. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید، عروس خانم جوان که پیراهن قرمزی به تن دارد، عصبانی شده و سیلی محکمی به صورت میهمان فضول می زند و اینگونه به ماجرا خاتمه می دهد.