به گزارش پایگاه خبری نشان :

روز گذدشته در شبکه سوم سیما  برنامه ای در مورد طرح  صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی روی آنتن برد . اما گاف بزرگ این برنامه آنجایی بود که بعد از طریق برنامه خارجی Skype با کارشناسی که دعوت کرده بودند ارتباط برقرار کردند.

این درحالی است که پس از انتشار عکسی از این برنامه در فضای مجازی برخی کاربران به شوخی گفتند: تازه سرعت اینترنت خوب نبود، قطع کردن تلفنی صحبت کردن.

 یا کاربر دیگری نوشته بود:

لازم نکرده از حقوق ما صیانت کنید بجاش سرعت اینترنت رو ببرید بالا برنامه‌های خودتون خراب نشه.