به گزارش پایگاه خبری نشان :

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو واکسن کرونا پاستور را امروز دریافت کرد. ...

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو امروز هفتم مردادماه اولین واکسن پاستور خود را دریافت کرد.