به گزارش پایگاه خبری نشان :

متهم" ملیسا دوس " ۴۳ ساله با اتهام کودک آزاری و بدرفتاری با فرزند معلولش روبروست.

بنا بر گزارش های پلیس فلوریدای آمریکا ماموران با دریافت تماس های تلفنی با اداره پلیس خود را به خانه این زن رسانده و از آن بازدید کردند پس از بازرسی های انجام شده کودک ۹ سالها ی را درون قفس پیدا کرده که در شرایط بسیار بد و کثیفی قرار داشته است.

به گفته یکی از ماموران کیسه های زباله ، حشرات ، عنکبوت ها و مگس ها در سراسر خانه این زن دیده می شد و شرایط غیرقابل سکونت در خانه دیده می شد.این زن دو کودک دیگر به غیر پسراوتیسم خود داشت که در شرایط اسف باری زندگی می کردند.

وی افزود: ما این مادر بی رحم و سهل انگار را با قرار وثیقه ۲۲۵۰۰ دلاری دستگیر و فرزندانش را به  سازمان حمایت از کودکان منتقل کردیم.