به گزارش پایگاه خبری نشان :

با جدایی رشیدمظاهری از استقلال، از بین اخباری و پورحمیدی یکی به همراه حسینی زوج دروازه استقلال را تشکیل خواهند داد.