به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش منیبان؛ محمد دانشگر که در نیم فصل سال گذشته با مسئولان توافق تراکتورسازی به توافق رسیده بود حضورش در این تیم احتمال بالایی خواهد داشت.

محمد دانشگر به احتمال نود درصد درصورت توافق بر سر مسائل مالی به این تیم خواهد پیوست.