به گزارش پایگاه خبری نشان :

در روزهای اخیر برخی از مدیران استقلال مصاحبه هایی علیه برخی از بازیکنان این تیم که قرار است قراردادهایشان را تمدید کنند انجام داده اند و این موضوعی است که دلخوری فرهاد مجیدی را به همراه داشته است. فرهاد مجیدی اعتقاد دارد وقتی مدیران استقلال توان جذب بازیکن جدید را ندارند نباید بازیکنان فعلی را دلخور کنند تا آنها هم تصمیم بگیرند راه تیم های دیگر را در پیش بگیرند.

امروز فرهاد مجیدی به دیدار مدیران استقلال رفت و به آنها گوشزد کرد در شرایط فعلی مصاحبه علیه بازیکنان این تیم که قرار است قراردادهای خود را تمدید کنند به صلاح نیست و ممکن است آنها تصمیم بگیرند از این تیم جدا شوند.

در شرایطی که استقلال کمتر از یک ماه دیگر باید به مصاف الهلال برود، هنوز نه باشگاه خرید جدیدی را نهایی کرده است و نه قرارداد بازیکنان فعلی تمدید شده است و همین مساله باعث شده تمرینات این تیم فعلا شروع نشود.