به گزارش پایگاه خبری نشان :

اردوغان پس از اینکه متوجه این کار شد با انگشت خود ضرباتی به سر کودک وارد کرد.

این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و موجی از خشم و نظراتی تند را به همراه داشته است.