به گزارش پایگاه خبری نشان :

 به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، رسانه های صهیونیستی مدعی شده اند که ایران در ماه ژوئن قصد داشــته دو اسرائیلی را در کلمبیا ترور کند اما این نقشه توســط سرویس های امنیتی رژیم صهیونیســتی خنثی شده اســت. این رسانه ها جزئیات بیشتری منتشر نکرده اند اما شلومو گانور، تحلیلگر سیاسی صهیونیســتی در گفت وگو با شبکه خبری الحدث مدعی شد دو سرمایه گذار اســرائیلی در بوگوتا، پایتخت کلمبیا هدف ترور بودند. گانور در ادامه مدعی شد که این عملیات قرار بوده با کمک یک گروه کلمبیایی انجام شود.