به گزارش پایگاه خبری نشان :

تفاوت خودرو رئیس جمهور با خودرو استاندار خراسان جنوبی در جریان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی و شهرستان طبس را مشاهده کنید. 

رئیسی (1)