به گزارش پایگاه خبری نشان :

طالبان می‌گویند افراد استفاده جو عامل تخریب بوده اند. آنان همچنین می‌گویند قطعه امنیتی را برای تامین امنیت مقبره گماشته است.

طالبان