به گزارش پایگاه خبری نشان :

عکس| این وزیر سابق هم واکسن خارجی زد