به گزارش پایگاه خبری نشان :

حسین امیرعبداللهیان نوشت:

از تصمیم سازمان همکاری شانگهای به پذیرش عضویت کامل ایران به گرمی استقبال می‌کنیم.

این گامی بزرگ به سوی روابط توسعه‌یافته با همسایگان و پیشرانی مهم برای سیاست خارجی آسیامحور ماست.

به تلاش‌هایمان برای بهره‌گیری از ابتکارات بومی در جهت پیشبرد منافع منطقه ادامه خواهیم داد.