به گزارش پایگاه خبری نشان :

پاسخ توئیتری جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به خبر دستگیری اش: هنوز گرم هستم خبر ندارم!

کیانوش جهانپور