به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از العربی الجدید، پس از تسلط طالبان بر کابل در اواسط آگوست گذشته، پایتخت افغانستان شاهد تغییر و تحولات زیادی بوده است؛ از جمله آن تحولات، خروج افغان های بسیاری از پایتخت و رفتن آنها به سمت ولایت ها و روستاهای محل اصلی سکونت آنها بوده است. این در حالی است که عکس این موضوع در گذشته صدق می کرد و آنها به این دلیل که آن مناطق فاقد امنیت و ثبات است و کابل وضعیت خوبی دارد، راهی پایتخت می شدند.

مهاجرت افغانستان

اما امروز وضعیت فرق کرده و زندگی در ولایات و روستاها از نظر امنیت ممکن شده است در حالی که ماندن در کابل از نظر مالی دشوار می نماید.

مهاجرت افغانستان

ناظران بسیاری می گویند: صدها خانوار افغان پس از سیطره طالبان بر کابل، این شهر را ترک کرده اند. «دین محمد» صاحب یک دفتر املاک در کابل به العربی الجدید می گوید: «موج خروج شهروندان از کابل و حرکت انها به سمت ولایات و روستاها رو به افزایش است.».

وی می افزاید: «قبل از به قدرت رسیدن طالبان، شاهد موج مهاجرت به پایتخت بودیم؛ موضوعی که باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن شداما پس از سیطره طالبان، مردم در حال ترک پایتخت هستند و همین موضوع باعث شده است تا مالکان خانه ها نسبت به کاهش قیمت مسکن اقدام کنند اما مسأجر جدید برای آن املاک پیدا نمی شود.

در مقابل، شمار زیادی از مستأجران در کابل و هرات در غرب افغانستان از طالبان خواسته اند راهکاری جایگزین برای اجازه منازل تدوین کرده، مالکان را وادار به کاهش قیمت کنند.

«محمدعمران» کارمند سابق شهرداری کابل درباره دلایل ترک کابل و حرکت به سمت ولایات و روستاها می گوید: «مهمترین دلیل، توقف دستمزد و تعلیق پرداخت حقوق است. زندگی هرچند در ولایات و روستاها خوب باشد، به پای رفاه موجود در کابل نمی رسد اما توقف دستمزدها برخی از مردم را وادار به ترک کابل کرده است.

عمران اضافه می کند: «در کنار توقف پرداخت حقوق کارمندان دولتی، شمار زیادی از شرکت های خارجی به روی کارگران افغانی که در آنها کار می کردند، بسته شده است. علاوه بر این، در تجارت و اقتصاد در بازار افغانستان نوعی رکود کامل حاکم است و همین موضوع باعث ترک کابل توسط شهروندان و حرکت آنها به سمت ولایات و روستاها شده است علی الخصوص اینکه اوضاع امنیتی در سراسر کشور به نسبت پایدار شده است.