به گزارش پایگاه خبری نشان :

 

سر بریده پیرمرد جلال آبادی در افغانستان پیدا شد . شنیده ها حاکی از آن است که طالبان افرادی را که با دولت قبلی همکاری داشتند بی صدا به قتل می رساند اما هیچ خبری مبنی بر تائید این موضوع تاکنون منتشر نشده است.

گزارش رسانه های افغانستانی حاکی از آن است سر قربانی در باغ انگور پیدا شده و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر دستگیری قاتل یا قاتلان این پیرمرد منتشر نشده است اما تحقیقات ادامه دارد.

گفتنی است که قربانی از خانه اش خارج شده بود که ناگهان غافلگیر و به شکل فجیعی به قتل رسید.