به گزارش پایگاه خبری نشان :

شاخ های اینستاگرامی ترفند های جالب و عجیبی برای جذب فالوور دارند. برخی از شاخ های اینستاگرامی دست به خودکشی می زنند. سناریوی خودکشی شاخ های اینستاگرامی یکی از ترفندهای عجیب آن ها برای جذب فالوور شده است.شاخ های اینستاگرامی مثل دنیا جهانبخت با منتشر کردن اوضاع نامناسب زندگی و اقدام به خودکشی هایش فالوورهای میلیونی برای خود جمع کرد. اکنون سریال سرجوخه ترفند های شاخ های اینستاگرامی را نشان می دهد.

خودکشی دنیا جهانبخت برای جذب فالوور/ فریب همیشگی

در قسمت دوم «سرجوخه» ماجرای چگونگی جذب فالوئر از طریق اخبار جعلی از جمله قتل و خودکشی روایت شد

«سرجوخه» که با محوریت مسائل روز جامعه و مشکلات جامعه نقبی به زندگی جوانان زده؛ در دومین قسمت خود به ماجرای چگونگی افزایش فالوئر با سوءاستفاده از عواطف و احساسات و نشر اخبار جعلی از جمله خودکشی ورود کرد.

در این قسمت کاراکتر اینفلوئنسر سریال با بازی نازنین کیوانی برای جلب توجه و جذب فالوئر طی ارتباطی لایو با دنبال کننده های صفحه اش با خوردن قرص دست به خودکشی میزند!

شاخ های اینستاگرامی

دنیا جهانبخت پس از تمام شدن رابطه عاشقانه اش با یکی از خواننده های غیر مجاز به نام ساسی  ،فیلم هایی از خودکشی خود را در فضای مجازی منتشر کرد و در همان زمان بود که فالور های دنیا جهانبخت به میلیون رسید.

فیلم سرجوخه ترفند این نوع شاخ های تایسنتاگرامی را نزد مردم گوش زد می کند.