به گزارش پایگاه خبری نشان :

تحقیقات نشان می دهد  که تأثیر تغییرات آب و هوایی خطر خشونت علیه زنان را در سراسر جهان تشدید می کند.در دوره‌های خشکسالی، آمارها نشان می دهد که زنان و دختران بیشتر مورد تجاوز جنسی در برابر کسب نان و درآمد برای بقای خانواده قرار می گیرند.

صاحبان مشاغل در برابر کار و پول با زنان مبادله جنسی می کنند. دختران نیز مورد آسیب های اجباری چون ترک تحصیلی و یا کودک همسری قرار می گیرند. تغییرات اقلیمی، مهاجرت های مردان خانواده را برای تامین معاش خانواده شکل می دهد .در خانواده‌هایی که مردان خانه را ترک می‌کنند تا به دنبال امرار معاش در جای دیگری مشغول شوند، زنان و کودکان به حال خود رها می‌شدند که آنها را در برابر خشونت و استثمار جنسی آسیب‌پذیر می‌کند.

 از سوی دیگر ،درآمد کمتر و ناامنی غذایی خانواده ،باعث ناامیدی و افسردگی و افزایش اعتیاد شده و مردان معتاد به الکل و مخدر بیشتر رفتار خشونت آمیز با زنان و دختران خواهند داشت.

تغییرات اقلیمی زندگی زنان جهان را با چالش مواجه خواهد کرد و خشونت علیه زنان ابعاد جدیدی به خود خواهد گرفت. گرمایش جهانی 1.5 درجه سانتیگرادی که افزایش تغییرات اقلیمی را به همراه خواهد داشت خطر خشونت مبتنی بر جنسیت را جدی تر می کند.در سرتاسر جهان، بحران های ناشی از تغییرات آب و هوایی  نشان داده است که خشونت خانگی بیشتر می شود. یکی از دلایل این امر فشار اجتماعی و روانی ناشی از دست دادن درآمد ناشی از تأثیر فزاینده تغییرات آب و هوایی بر بخش کشاورزی است.در بیشتر بلایای طبیعی، زنان و دختران بدترین آسیب را می بینند.

تمام این موارد تاکیدی برای نهادهای اجتماعی و فرهنگی همه جوامع برای پیشگیری و جلوگیری از خشونت علیه زنان در این برهه حساس است.ایران جزو کشورهایی است که به دلیل شرایط اقلیمی تغییرات اقلیمی بحرانی را پیش رو دارد که تاثیرات این تغییرات بر روابط اجتماعی ؛‌کسب و کارها و ورشکستگی های ناشی از تغییرات اقلیمی دیده خواهد شد.

نهادهای مسئول در سلامت روان و مهار کننده در ارتکاب اعمال خشونت آمیز نباید زمان را از دست بدهند و باید مراقب باشند که در کنار بحران تغییرات اقلیمی با سونامی خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این تغییرات اقلیمی مواجه نشویم.

پیشگیری نیاز به علم و برنامه ریزی دارد و مهم توجه به نابود نکردن زمان طلایی است. شاید همین الان هم برای برنامه ریزی دیر شده باشد ولی هر چقدر بیشتر زمان از دست برود، درمان سخت تر و شاید ناممکن شود.

منبع : رکنا