به گزارش پایگاه خبری نشان :

مهراد جم بعد از اینکه دنیا جهانبخت و فرزندش را ترک کرد و به ایران برگشت دیگه هیچ حاشیه نداشته و خیلی بی سروصدا مشغول کار است . به تازگی مهراد جم علت رفتنش از ایران را توضیح داده و مهراد جم می گوید که چون عشق اش به دنیا جهانبخت در ایران ممنوع بود مجبور شد از ایران برود.با اینکه به نظر می رسد دنیا این روزها در کنار پسرش آرتام ایام خوشی را سپری می کند اما انگار هنوز هم به مهراد جم فکر می کند و یا به عبارت بهتر با خود مهراد جم نه اما با نزدیکان مهراد جم در ارتباط است

دنیا جهانبخت و پسرش

دنیا جهانبخت

افشاگری جدید "دنیا جهانبخت" درباره مهراد جم

مهراد جم پس از ترک دنیا جهانبخت و فرزندش ، ادعا می کرد که به او سخت می گذشت. این در حالی بود که دنیا جهانبخت ماهی 1 میلیارد خرج مهراد جم می کرد.

او فقط ماهی 100 میلیون تومان هزینه بازی های اینترنی را برای مهراد جم پرداخت می کرد.

چی شد که مهراد به یکباره دنیا را رها کرد و برگشت ایران

دنیا جهانبخت با انتشار استوری و در پاسخ به سوالی درباره اینکه چطور شد مهراد او و فرزند به دنیا نیامده اش را ترک کرد و به ایران برگشت به کنایه نوشت:

دلش برای خیابون امیری و خیابون بِرِیم و دهکده آبادان و ماهی کبابی های باباش و بچه محل هاشون و آغوش گرم خانواده و راهروهای ارشاد و صد البته گریه و زاری مسعود جهانی و عشقِ وطن و رفیقهاشو احتمالا استیج تنگ شده بود و ما هم توریست بودیم این وسط!

منبع: شایانیوز