به گزارش پایگاه خبری نشان :

با وجود مشکلات اقتصادی بوجود آمده به نظر می رسد که مسئولان کشور به این نتیجه رسیده اند که در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای و تحریم‌های جدید اقتصاد کشور توان مقاومت در برابر فشارهای جدید را خواهد داشت.

بنا به گزارش بانک جهانی تولید سرانه ناخالص ملی بعد از تحریم‌های ترامپ به نصف تقلیل یافته است، تورم افزایش یافته و ارزش ریال به کمترین مقدار رسیده است. بانک جهانی پیش بینی می کند که استقراض دولت به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی در سال آینده برسد که خود عامل تشدید کننده تورم خواهد بود.

تحمل بار این مشکلات اقتصادی برای اقتصاد شکننده ایران بدون هزینه نخواهد بود و تمام تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اقتصاد کشور بدون روبرو شدن با نابسامانی های بیشتر نمی تواند با تحریم‌های جدید روبرو شود.

نابسامانی های بیشتر اقتصادی نابسامانی های اجتماعی و نارضایتی عمومی به دنبال خواهند داشت و همچنان که تجربه در کشورهای دیگر ثابت کرده است، اگر فشار ناشی از نابسامانی های اقتصادی به نقطه بحرانی برسد مجال برای کنترل نارضایتی های اجتماعی بسیار محدود خواهد بود و بهبودهای کوچک و مقطعی ممکن است برای اقناع افکار عمومی ناکافی باشد و کشور به ورطه بحران کشیده شود.

تدبیر امروز مسئولان کشور نجات کشور از بحران‌های بالقوه فرداست

منبع : تسنیم