به گزارش پایگاه خبری نشان :

سپیده خداوردی متولد اردیبهشت ماه 1360 است . سپیده خداوردی دارای تحصیلات ادبیات نمایشی و کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه آزاد اراک می باشد.همسر سپیده خداوردی امین نظری است و یک پسر به نام سانیار دارد. سپیده خداوردی یک برادر کوچکتر از خود دارد که متولد 63 است و مهندسی معدن خوانده ولی شغلش نقاشی و مجسمه سازی است

سپیده خداوردی

منبع : ساعد نیوز