به گزارش پایگاه خبری نشان :

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه (17 فروردین) مجلس در جلسه با اصل و جزئیات لایحه موافقتنامه خدمات(سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت کردند.

موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده؛ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصدو سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است

منبع " فارس