به گزارش پایگاه خبری نشان :

در آخرین مذاکرات ایران و ۱+۴ به همراه آمریکا در وین که هفته گذشته انجام شد، رایزنی های فشرده کارشناسی و سیاسی بر روی طرح رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. طرف های مختلف در نهایت به یک جمع بندی و طرح نهایی دست پیدا کردند که در بخش هایی هنوز به تصمیم گیری در پایتخت ها نیاز داشت.

ایران طی یک هفته گذشته در نشست های کارشناسی به جمع بندی نهایی رسید و این جمع بندی روز دوشنبه در نشست شورای عالی امنیت ملی به ریاست سید ابراهیم رییسی بررسی و تصمیم گیری نهایی درباره آن اعلام شد.

منبع : ایسنا