به گزارش پایگاه خبری نشان :

امروز دوشنبه (18 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون596 هزار و549 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 125761 واحد کاهش در ارتفاع 2.314.406 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 803.326 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس106224 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8556 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،کگل،کچاد،شپنا،وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون،کگهر،زاگرس،هرمز،بپاس،وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 18 اردیبهشت 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس  

1306

1168
شگویا 1785 49
شاوان  3080 5
دانا 403 45
بنیرو   601 3
رمپنا  1630 143
اخابر 1392 244
کگل  690 107
حکشتی‌  1744 80
فولاد 648 2520
فولاژ  1856 48
فخوز  441 116
ساراب 3216 9
ورنا  972 3
حپترو 5512 1
کچاد  718 237
وپست  910 16
مارون  19565 49
شپنا   887 416
شتران  573 2600
شبندر 1264 930
بسویچ 839 9
وبملت 390 305
وبصادر  284 1427
خاور  512 420
وتجارت   256 1822
فایرا 884 32
شراز  2020 4
جم 5999 42
فملی 769 1840
سدشت 4749 8
بفجر  2662 38
وتوصا 1617 12
 شبریز  1971 41
خساپا  368 36
لکما 172 22
بترانس  343 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 18 ادیبهشت 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و707 هزار و490 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس   1306 2292
شگویا 1785 47
شاوان  3080 4
دانا 403 16
بنیرو   601 3
رمپنا  1630 137
اخابر 1392 239
کگل  690 104
حکشتی‌  1744 78
فولاد 648 2520
فولاژ  1856 73
فخوز 441 296
ساراب 3216 3
ورنا 972 3
حپترو 5512 1
کچاد 718 181
وپست  910 16
مارون  19565 47
شپنا   887 1008
شتران  573 2090
شبندر  1264 912
بسویچ 839 9
وبملت 390 299
وبصادر  284 1400
خودرو 412 47
وتجارت   256 1788
 فایرا 884 31
شراز  2020 4
جم 5999 41
فملی 769 1473
سدشت 4749 8
بفجر

2662

38
وتوصا 1617 12
شبریز 1971 15
خساپا 368 39
لکما 172 22
بترانس 343 3

جماران