به گزارش پایگاه خبری نشان :

​تست هوش تصویری علاوه بر به چالش کشیدن ذهن و هوش شما جنبه تفریحی و فان هم دارند و سرگرم کننده هستند. حالا از شما میخواهیم که با تست هوش تصویری که ذهن و چشم شما را به فعالیت وامی‌دارد ما رو همراهی کنیم. فکر می‌کنید چقدر باهوش هستید ؟ آماده اید؟ پس بریم در کنار هم یه تست هوش جذاب رو حل کنیم.

در تصویر آزمون هوش شناخت خانواده مافیا ما دو تصویر جداگانه از دو خانواده رو سر میز شام مشاهده میکنیم که دور هم نشسته و مشغول خوردن غذای خود می باشند،یکی از این دو خانواده عضو گروه مافیا می باشد،آیا می توانید بگویید کدام خانواده مافیایی هست؟

متاسفانه بسیاری از ما عادت کرده ایم که به صورت کلی تصاویر را بررسی کنیم. به این ترتیب از دیدن جزئیات پرهیز می کنیم. و همین مسئله باعث می شود که مغز ما کلی نگر شود و هیچ گاه نتواند جزئیات را تشخیص دهد.

پاسخ آزمون هوش شناخت خانواده مافیا

خانواده سمت راستی عضو مافیا می باشند اگر به زیر میز نگاه کنید متوجه وجود اسلحه در کیف زن و مرد می شوید که یک زوج عادی هرگز اسلحه را با خود به رستوران نمیبرند و با خود حمل نمی کنند،زوج سمت چپی فقط یک زوج پولدار می باشند و دلیلی بر مافیا بودن آنها وجود ندارد.

تست هوش