به گزارش پایگاه خبری نشان :

سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراه‍م کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.

 

امروز شنبه (6 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 584 هزار و285 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با34716 واحد کاهش در ارتفاع 2.311.251 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 780.815 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس9425 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8517 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،میدکو،فملی،کگل،شپنا،ومعادن و شبندر صورت گرفت و شاخص های وسپهر،شگویا،آریا،زاگرس،خاور،هرمز و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 6 خرداد 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس  

1338

1168
شگویا 1807 49
شاوان  3010 5
دانا 469 45
بنیرو   535 3
رمپنا  1504 143
اخابر 1357 244
کگل  674 107
حکشتی‌  1840 80
فولاد 625 2520
فولاژ  1978 48
فخوز  426 116
ساراب 3349 9
ورنا  836 3
حپترو 5841 1
کچاد  702 237
وپست  984 16
مارون  19210 49
شپنا   974 416
شتران  597 2600
شبندر 1438 930
بسویچ 850 9
وبملت 495 305
وبصادر  292 1427
خاور  572 420
وتجارت   294 1822
فایرا 914 32
شراز  1840 4
جم 6107 42
فملی 759 1840
سدشت 4807 8
بفجر  2493 38
وتوصا 1242 12
 شبریز  1940 41
خساپا  331 36
لکما 158 22
بترانس  307 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 6 خرداد 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (6 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و73 هزار و218 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس   1338 2292
شگویا 1807 47
شاوان  3010 4
دانا 469 16
بنیرو   535 3
رمپنا  1504 137
اخابر 1357 239
کگل  674 104
حکشتی‌  1840 78
فولاد 625 2520
فولاژ  1978 73
فخوز 426 296
ساراب 3349 3
ورنا 836 3
حپترو 5841 1
کچاد 702 181
وپست  984 16
مارون  19210 47
شپنا   974 1008
شتران  597 2090
شبندر  1438 912
بسویچ 850 9
وبملت 495 299
وبصادر  292 1400
خودرو 366 47
وتجارت   294 1788
 فایرا 914 31
شراز  1840 4
جم 6107 41
فملی 759 1473
سدشت 4807 8
بفجر

2493

38
وتوصا 1242 12
شبریز 1940 15
خساپا 331 39
لکما 158 22
بترانس 307 3

جماران