به گزارش پایگاه خبری نشان :

سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراه‍م کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.

 

شاخص کل بازار بورس نیز با1100 واحد کاهش در ارتفاع 2.288.448 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 776.646 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس   6205 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8414 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،شپنا،شبندر،تاپیکو،وتجارت،وبصادر و شتران صورت گرفت و شاخص های بپاس،وسپهر،صبا،شگویا،زاگرس،هرمز،وهور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

سهام عدالت

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 18 خرداد 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس  

1403

1168
شگویا 1801 49
شاوان  2885 5
دانا 502 45
بنیرو   507 3
رمپنا  1452 143
اخابر 1307 244
کگل  687 107
حکشتی‌  1836 80
فولاد 613 2520
فولاژ  1892 48
فخوز  413 116
ساراب 3402 9
ورنا  827 3
حپترو 5546 1
کچاد  697 237
وپست  937 16
مارون  19335 49
شپنا   927 416
شتران  567 2600
شبندر 1366 930
بسویچ 520 9
وبملت 529 305
وبصادر  279 1427
خاور  540 420
وتجارت   305 1822
فایرا 899 32
شراز  1767 4
جم 6053 42
فملی 752 1840
سدشت 4710 8
بفجر  2485 38
وتوصا 1292 12
 شبریز  1800 41
خساپا  322 36
لکما 166 22
بترانس  320 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 18 خرداد 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و976 هزار و882 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس   1403 2292
شگویا 1801 47
شاوان  2885 4
دانا 502 16
بنیرو   507 3
رمپنا  1452 137
اخابر 1307 239
کگل  687 104
حکشتی‌  1836 78
فولاد 613 2520
فولاژ  1892 73
فخوز 413 296
ساراب 3402 3
ورنا 827 3
حپترو 5546 1
کچاد 697 181
وپست  937 16
مارون  19335 47
شپنا   927 1008
شتران  567 2090
شبندر  1366 912
بسویچ 520 9
وبملت 529 299
وبصادر  279 1400
خودرو 362 47
وتجارت   305 1788
 فایرا 899 31
شراز  1767 4
جم 6053 41
فملی 752 1473
سدشت 4710 8
بفجر

2485

38
وتوصا 1292 12
شبریز 1800 15
خساپا 322 39
لکما 166 22
بترانس 320 3