به گزارش پایگاه خبری نشان :

سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراه‍م کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 18 خرداد 1402 با افزایش 28 هزار تومان و 855 تومان به13 میلیون و66 هزار و924 تومان رسید.

امروز سه شنبه (16 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 827 هزار و469 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با8854 واحد افزایش در ارتفاع 2.288.536 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 776.528 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس   6243 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8416 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،خودرو،پارس،تاپیکو،خبهمن،خساپا،وپخش صورت گرفت و شاخص های بپاس،فغدیر،شگویا،زاگرس،خاور،مادیرا و سمگا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 18 خرداد 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس  

1406

1168
شگویا 1769 49
شاوان  2915 5
دانا 513 45
بنیرو   519 3
رمپنا  1452 143
اخابر 1307 244
کگل  686 107
حکشتی‌  1817 80
فولاد 613 2520
فولاژ  1891 48
فخوز  414 116
ساراب 3407 9
ورنا  841 3
حپترو 5668 1
کچاد  693 237
وپست  952 16
مارون  19330 49
شپنا   942 416
شتران  574 2600
شبندر 1385 930
بسویچ 871 9
وبملت 526 305
وبصادر  290 1427
خاور  544 420
وتجارت   314 1822
فایرا 898 32
شراز  1795 4
جم 6054 42
فملی 751 1840
سدشت 4702 8
بفجر  2486 38
وتوصا 1230 12
 شبریز  1830 41
خساپا  322 36
لکما 162 22
بترانس  315 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 18 خرداد 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و66 هزار و924 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید./جماران

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس   1406 2292
شگویا 1769 47
شاوان  2915 4
دانا 513 16
بنیرو   519 3
رمپنا  1452 137
اخابر 1307 239
کگل  686 104
حکشتی‌  1817 78
فولاد 613 2520
فولاژ  1891 73
فخوز 414 296
ساراب 3407 3
ورنا 841 3
حپترو 5668 1
کچاد 693 181
وپست  952 16
مارون  19330 47
شپنا   942 1008
شتران  574 2090
شبندر  1385 912
بسویچ 871 9
وبملت 526 299
وبصادر  290 1400
خودرو 358 47
وتجارت   314 1788
 فایرا 898 31
شراز  1795 4
جم 6054 41
فملی 751 1473
سدشت 4702 8
بفجر

2486

38
وتوصا 1230 12
شبریز 1830 15
خساپا 322 39
لکما 162 22
بترانس 315 3