به گزارش پایگاه خبری نشان :

سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراه‍م کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.

امروز سه شنبه (9 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون 11 هزار و528 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با13040 واحد افزایش در ارتفاع 2.288.438 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 773.893 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس7990 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8427 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

سهام عدالت

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،رمپنا،وتجارت،حکشتی،کگل،شیران و وبملت صورت گرفت و شاخص های وسپهر، فغدیر،خاور،خدیزل،دی،کگهر،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 9 خرداد 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس  

1397

1168
شگویا 1728 49
شاوان  2925 5
دانا 525 45
بنیرو   497 3
رمپنا  1519 143
اخابر 1278 244
کگل  683 107
حکشتی‌  1833 80
فولاد 614 2520
فولاژ  1895 48
فخوز  413 116
ساراب 3397 9
ورنا  796 3
حپترو 5956 1
کچاد  681 237
وپست  971 16
مارون  19315 49
شپنا   953 416
شتران  581 2600
شبندر 1402 930
بسویچ 850 9
وبملت 504 305
وبصادر  286 1427
خاور  561 420
وتجارت   302 1822
فایرا 904 32
شراز  1793 4
جم 6072 42
فملی 751 1840
سدشت 4656 8
بفجر  2473 38
وتوصا 1189 12
 شبریز  1852 41
خساپا  315 36
لکما 154 22
بترانس  306 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 9 خرداد 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و54 هزار و221 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس   1397 2292
شگویا 1728 47
شاوان  2925 4
دانا 525 16
بنیرو   497 3
رمپنا  1519 137
اخابر 1278 239
کگل  683 104
حکشتی‌  1833 78
فولاد 614 2520
فولاژ  1895 73
فخوز 413 296
ساراب 3397 3
ورنا 796 3
حپترو 5956 1
کچاد 681 181
وپست  971 16
مارون  19315 47
شپنا   953 1008
شتران  581 2090
شبندر  1402 912
بسویچ 850 9
وبملت 504 299
وبصادر  286 1400
خودرو 350 47
وتجارت   302 1788
 فایرا 904 31
شراز  1793 4
جم 6072 41
فملی 751 1473
سدشت 4656 8
بفجر

2473

38
وتوصا 1189 12
شبریز 1852 15
خساپا 315 39
لکما 154 22
بترانس 306 3

جماران