به گزارش پایگاه خبری نشان :

فال شمع هم مانند فال های دیگر مثل فال تاروت کبیر و غیره  در جامعه امروز ما رواج پیدا کرده‌است. فال شمع از طریق اشکالی که اشک‌های شمع در آب ایجاد می‌کند توسط شخصی خاص و با تجربه در این زمینه تعبیر می‌شود. برخی برای تعبیر فال شمع  نیز اشکالی که موقع آب شدن شمع ایجاد می‌شود و یا رنگ نور شمع را به موضاعات خاصی ارتباط داده‌اند. فال شمع تنها یک بهانه است همه  اتفاقات خوب و بد فقط در نظر ایزد توانا مشهود است و این نعمتی است تا نظم طبیعت پابرجا و زیبا بماند. 

فال شمع روزانه متولدین فروردین

خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

فال شمع روزانه متولدین اردیبهشت

غم و غصه از شما دور می شود و سر و سامان می گیربد. در زندگیتان تغییر و تحولی رخ می دهد که مطابق میل شمایت.

فال شمع روزانه متولدین خرداد

خبرهای خوب و مهمی دریافت می کنید. جشن و شادی و ازدواج در راه دارید . وقوع مشاجره و دعوا نیز هست.

فال شمع روزانه متولدین تیر

نماد فضولی و کنجکاوی بیش از حد. مراقب حرف زدن خود باشید و سفره دل خود را پیش هر کس باز نکنید چون ممکن است به ضرر شما تمام شود. کمی رازدار باشید.

فال شمع روزانه متولدین مرداد

عقل و خر خود را بکار گیرید. محتاط باشید و سنجیده عمل کنید. مراقب حیله گریهای دشمنان باشید. از حس ششم خود کمک بگیرید و به مشورت با دیگران بپردازید تا کمتر آسیب ببینید.

فال شمع روزانه متولدین شهریور

به زودی خبر خوشحال کننده ای دریافت می کنید. ممکن است از راه دور نامه ای برایتان برسد. یا شاید برای شرکت در جلسه ای مهو از شما دعوت به عمل آید. احتمال دارد ترفیع مقام بگیرید.

فال شمع روزانه متولدین مهر

موانعی بر سر راهتان قرار می گیرد و شما را از خواسته ها و اهدافتان باز می دارند. در کارهای خود بیشتر دقت کنید.

فال شمع روزانه متولدین آبان

به مال و ثروت زیادی دست پیدا می کنید. نباید از این همه نعمت و مال دچار خود باختکی و تکبر بشوید. آن را در راه صحیح به کار بندید و اسراف نکنید.

فال شمع روزانه متولدین آذر

خبر جدیدی دریافت می کنید یا هدیه ای شگفت انگیز از کسی می گیرید. صاحب همسری می شوید که کمتر با شما ناسازگاری می کند.

فال شمع روزانه متولدین دی

ظاهری زیبا و جذاب دارید. از همین رو ممکن است دچار نوعی غرور و تکبر شده اید و از دیگران کناره جویی می کنید. از این بابت احتمال دارد ضربه بخورید. در رفتار خود تجدید نظر کنید.

فال شمع روزانه متولدین بهمن

مراقب امور مالی خود باشید. در صورتی مه مراقب باشید, پول خوبی نصیبتان می شود.

فال شمع روزانه متولدین اسفند

به زودی در دانشگاه قبول می شوید یا رتبه علمی خوبی بدست می آورید. در زمینه تحصیل پیشرفت می کنید و نگرانیهایتان رفع می شود.