به گزارش پایگاه خبری نشان :

​تست هوش تصویری علاوه بر به چالش کشیدن ذهن و هوش شما جنبه تفریحی و فان هم دارند و سرگرم کننده هستند. حالا از شما میخواهیم که با تست هوش تصویری که ذهن و چشم شما را به فعالیت وامی‌دارد ما رو همراهی کنیم. فکر می‌کنید چقدر باهوش هستید ؟ آماده اید؟ پس بریم در کنار هم یه تست هوش جذاب رو حل کنیم.​

در این تست هوش، باید مسئله را با دقت تجزیه و تحلیل کنید، تا با استفاده از مهارت های تحلیلی و استدلال منطقی به پاسخ برسید.

این معمای ذهنی یک راه سرگرم کننده برای آزمایش سطح هوش شما بر اساس تصمیمی است که هنگام حل بازی فکری می گیرید. در این تست هوش، باید مسئله را با دقت تجزیه و تحلیل کنید، تا با استفاده از مهارت های تحلیلی و استدلال منطقی به پاسخ برسید.

زن سوم، در تصویر باردار است، زیرا بند کفش او بسته نشده است.

تست+هوش (55)