به گزارش پایگاه خبری نشان :

 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: سال گذشته سقف وام‌های روستایی ۳۰۰ میلیون تومان بود که امسال به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است .

مدنی در مورد سقف وام‌های روستایی گفت: سال گذشته سقف وام‌های روستایی ۳۰۰ میلیون تومان بود که امسال به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و هر یک از وام‌گیرندگان به ازای هر اشتغال جدیدی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون وام بگیرند. اگر در یک کارگاه ۲۰ نفر جدید مشغول به‌کار شوند می‌توانند به همان تعداد وام ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.