به گزارش پایگاه خبری نشان :

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه از موافقت اعضا با حذف تبصره مربوط به ادغام و انحلال دانشگاه پیام نور از لایحه برنامه و همچنین افزایش حقوق نیروهای خدمتگزار مدارس خبر داد.

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با اشاره به تبصره 3 ماده 95 لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور درباره دانشگاه پیام نور، گفت: در این ماده وزارت علوم مکلف شده بود تا پایان سال اول اجرایی قانون برنامه، با تجهیز امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم و با استفاده از مولدسازی امکانات دانشگاه، این دانشگاه را قطب بین المللی برای ارائه آموزش‌های خودخوان، ترکیبی، باز و از راه دور کند. همچنین تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ساماندهی واحدها، کارکنان و اعضای هیات علمی اقدام شود.

وی افزود: همچنین طبق این تبصره دولت باید برای تعیین تکلیف امکانات مازاد دانشگاه پیام نور اقدام می‌کرد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با بیان اینکه اعضای کمیسیون  پس از انجام بررسی‌‌های لازم تبصره 3 ماده 95 مربوط به دانشگاه «پیام نور» را حذف کردند، گفت: با تصویب اعضای کمسیون تلفیق تبصره مربوط به ادغام و انحلال دانشگاه پیام نور از لایحه برنامه هفتم حذف شد ، بر این اساس فعالیت دانشگاه پیام نور به روال فعلی ادامه پیدا می کند.

حسینی همچنین از موافقت اعضا با افزایش حقوق نیروهای خدمتگزار مدارس ، خبر داد و گفت: بدین صورت که با مصوبه اعضای کمسیون، فوق العاده ویژه نیروهای خدمتگزار به 35 تا 50 درصد ارتقا می‌یابد.

به گزارش تسنیم، مصوبات اعضای کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.