به گزارش پایگاه خبری نشان :

کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در ترتیب بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است.

فال ابجد امروز متولدین فروردین

ابجد فال شما : ج آ ب

تعبیر: این عمل حرامی که در سر دارید اسیب بسیار بدی به شما خواهد زد و زندگیتان را به باد فنا خواهد داد پس از آن دوری کنید و منتظر بمانید تا خداوند راه بهتری را برای تان قرار دهد. فردی در اطرافتان است که سعی دارد تا شما را بفریبد از او برحذر باشید و به هیچ عنوان به حرف‌هایش اعتماد نکنید. مواظب باشید و احتیاط کنید. کسی در کمین نشسته است که به شما ضربه بزند. ممکن است از لحاظ شغلی ضرر و زیان ببینید.

فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما : ج ج آ

تعبیر: مال و سرمایه خوبی به دستتان خواهد رسید که موجب می‌شود از گرفتاری های مالی خلاص شوید. خداوند فردی را در سر راه شما قرار خواهد داد که سعادت و خوشبختی را نصیب تان خواهد کرد. در نمازهایتان کاهلی نکنید تا سعادتمند شوید. فرد جدیدی وارد زندگیتان می شود (شاید یک بچه) و زندگی شما را دچار تغییر و تحول می کند. با روی خوش با مسایل برخورد کنید.

فال ابجد امروز متولدین خرداد

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر: مقصود خوبی ندارید. اتفاقات ناگواری در زندگی برایتان به وجود می‌آید بهتر است ؛بیشتر مراقب خود باشید و دست به کارهای نادرستی در زندگی نزنید سعی کنید؛ در راز و نیاز با خداوند بپردازید تا بتوانید آینده خوبی در پیش روی خود قرار دهید، و خود را از غم و اندوه نجات دهید. بر اثر لجاجت و تندخویی شما جر و بحث شدیدی در زندگیتان رخ می دهد. مواظب حرف زدن خود باشید.

فال ابجد امروز متولدین تیر

ابجد فال شما : ج آ ب

تعبیر: اتفاقات خوب و خوشایندی در زندگی برایتان رخ می‌دهد و شما را به موفقیت میرساند،، اگر قصد کمک کردن به اطرافیان تان را دارید بهتر است؛ این کار را به انجام برسانید که آینده تان را پر از آرامش می کند بهتر است در زندگی هیچگاه بی گدار به آب نزنید. به زودی خبر خوشحال کننده ای دریافت می کنید. یا شاید برای شرکت در جلسه ای مهم از شما دعوت به عمل آید. احتمال دارد ترفیع مقام بگیرید.

فال ابجد امروز متولدین مرداد

ابجد فال شما : آ ج ج

تعبیر: مدام افکار نادرستی در ذهن خود دارید که برای تان مشکلات بسیار زیادی در زندگی سرازیر می کند و شما را به دردسر های فراوانی در آینده می رساند،، بهتر است؛ دست از کارهای نادرست خود بردارید تا بتوانید در مسیر های درست زندگی راهی شوید و به پیروزی برسید. هرگز از کاری که می کنید مایوس نباشید و به آنچه که دارید قناعت کنید چون آنچه را که خداوند قادر متعال برای هر بنده ای مقدور فرموده به اندازه استعداد و لیاقت اوست پس به این امر شاکر باشید تا کامروا گردید.

فال ابجد امروز متولدین شهریور

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر: طالعت روشن است. به زودی گره از کارتان گشوده خواهد شد و موفقیت و سربلندی در آینده نصیبتان می شود ،،بهتر است؛ هیچ گاه در انجام کارهایتان تأخیر ایجاد نکنید ،،اگر قصد رفتن به سفری را دارید این سفر را طی خواهد کرد و آینده خوبی برایتان در پیش رو خواهد گذاشت. هر کاری را با نام خداوند شروع کنید و برای رضای خاطر او انجام دهید و از او استعانت بجویید و به جز درگاه لطف و کرم او به هیچ کسی امیدوار نباشید.

فال ابجد

فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما : ج ج آ

تعبیر: مقصود نیکی دارید؛ در راهی قدم گذاشته اید که برایتان موفقیت و سربلندی را در زندگی سرازیر می سازد و شما را به موفقیت و سربلندی در آینده می رساند ،، بهتر است؛ با عجله کارهایتان را انجام ندهید صبور باشید تا به موفقیت دست پیدا کنید. خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما : ب ج د

تعبیر: طالعتان خوب است. به زودی خیر و برکت در زندگیتان سرازیر می شود و موفقیت و سربلندی در زندگی تان به وجود خواهد آمد،، بهتر است؛ برای خود صدقه بدهید تا از چشم زخم مردم در امان بمانید، و همیشه زندگیتان پر از آرامش و آسایش شود. گشایش و پیشرفت در کار. به زودی مشکلات برطرف شده و در کارهایتان پیشرفت می کنید.

فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر: نیت و منظورتان نیک است و به زودی به هرچه که بخواهید دست خواهید یافت. خداوند در همه حال حواسش به شما هست و کمک تان خواهد کرد تا آرزوهای تان را میسر نمایید. ارث و میراثی بزرگ به دستتان خواهد رسید که میتواند شما را از گرفتاری مالی نجات دهد مراقب باشید تا افراد سودجو موجب شوند این سرمایه را از دست بدهید. از انتقادات سازنده و رقابت مفید نهراسید و سعی کنید با کارهای خوب رقابت خوب کنید و از رقابت رقیب بهره برید و به کار کسی حسادت نکنید تا پیروز شوید.

فال روزانه ابجد متولدین دی

ابجد فال شما : ب ج د

تعبیر: قصدتان خیر است و اگر از جانب افرادی به شما ضرر می‌رسد خداوند جواب آنها را خواهد داد و آنها را از شما دور خواهد ساخت. بخت و اقبال بلندی دارید و خداوند بهترین ها را برای تان قرار دارد داده است پس با اعمال و رفتارهای حرام آنها را از خودتان دور نسازید. شانس به شما روی می آورد و به موفقیت مالی می رسید. ولی در زمینه عشق و احساسات دچار مشکل می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. با دیگران مشورت کنید.

فال روزانه ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما : د ج ب

تعبیر: مقصود نیکی ندارید و اگر همچنان به این عمل اصرار ورزید به زودی در دردسرهای بزرگی خواهید افتاد. از عجله و شتاب به دور باشید و از خداوند بخواهید تا به شما صبر عنایت کند تا بتوانید مشکلات را پشت سر بگذارید. اگر سفری در پیش دارید حتما اقدام کنید که شادی و مسرت فراوانی کسب خواهید کرد.

فال روزانه ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما : د ب ج

تعبیر: درست است که کسی باعث ناراحتی شما شده اما نباید در تلاش باشید تا این عملش را تلافی نمایید چراکه خودتان آسیب خواهید دید او را به خداوند واگذار کنید تا دلتان آرام بگیرد. به زودی به هر آنچه که در آرزویش هستید خواهید رسید و وصال یار به شما نزدیک است اما اگر قصد انجام معامله ای را دارید بسیار احتیاط کنید. هرگز به این شاخ و آن شاخ نپرید و به این در و آن در نزنید و خود را آواره و سرگردان نکنید و به کار خود امیدوار باشید که توفیق با شما یار است و با راهنمایی بزرگان موفق خواهید شد.